Biserica „Sfânta Treime” Ottawa

Bine ați venit la „Sfânta Treime”

Misiunea Bisericii „Sfânta Treime” se bazează pe principalele îndemnuri adresate credincioșilor în Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia:

Închinarea și lauda la adresa lui Dumnezeu

„«Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?» Isus i-a răspuns: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.” – Matei 22:36-38

Evanghelizarea lumii

„Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea (...). Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.»” Matei 28:16-20

Unitate și părtăşie în cadrul bisericii

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” Ioan 13:34-35

Creşterea spirituală a credincioșilor

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” Iosua 1:8

Slujirea/ajutorarea semenilor

„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Matei 22:39

Programul bisericiiNoiembrie 08
5:00PM


Follow us on

Ottawa Church of God

Vă așteptăm Duminică, Noiembrie 08, 2020